Tre skolor i Västmanland ska testa digitala nationella prov. De finns med när Skolverket valt ut 100 skolor i landet i en försöksverksamhet.