Idag öppnades arbetet med Västlänken bakom planket vid Korsvägen och allmänheten fick komma in och titta. Några få fick även komma ner i schakten under jord – och SVT Väst följde med.