I tomma lokaler i Sundsvall har tre av Region Västernorrlands medarbetare börjat arbeta med projektet som ska fånga upp de barn och unga som hamnat mellan stolarna inom vårdapparaten. – De har för ”lätt” problematik för BUP och för ”svår” för vårdcentralerna, säger Malin Lindberg, enhetschef Barn- och ungdomsentrén.