Genom ett EU-gemensamt projekt undersökte Kemikalieinspektionen ett antal elektriska leksaker från olika företag i Sverige. Ett av företagen har placering i Västerås och är nu anmälda gällande misstanke om brott på grund av att två av deras elektriska leksaker innehöll för högra halter av farliga ämnen.