I år fördubblar Västerås kommun antalet undervisningstimmar i finska per vecka för alla grundskoleelever som studerar språket. Enligt trebarnsmamman Henni Hellström Beneshi är satsningen mycket välkommen.