Västerås nostaa tästä vuodesta alkaen suomen kielen opetuksen tuntimäärää yhdestä tunnista kahteen tuntiin viikossa. Tavoitteena on nostaa tuntimäärä kolmeen.