Det var i slutet på januari som en privatperson som rastade hunden såg en väska i terrängen längs E18 utanför Västerås och tipsade polisen. Väskan togs i beslag och visade sig innehålla cirka 50 kg sprängämne.