Behandling med så kallade stopphormoner är förknippad med risk för skador – därför ska behandlingen helst inte pågå mer än två år. Men Uppdrag granskning kan avslöja att sjukvården ofta ger medicinen under längre tid än så. Vart femte barn i transvården som fått stopphormoner har behandlats i över tre år.