En ny våg av extremhetta har förvärrat torkan i Frankrike. Så gott som varje landsdel är påverkad, men i 100 kommuner är till och med kranvattnet slut. Nu kallar regeringen in en krisgrupp och uppmanar befolkningen att vara sparsam med dricksvattnet.