Under två veckor i februari ökade coronasmittan explosionsartat med 7 550 procent i Lycksele – och hade flest antal covidfall per capita i landet.I dag, nästan sju veckor senare, har smittan minskat i rask takt. – Det går ner vecka för vecka, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare i Västerbotten.