Finns inga bevis på att privat verksamhet är mer effektiv.