Meritor i Lindesberg varslade först 300 anställda om uppsägning. Efter förhandlingar landade man i att 107 skulle sägas upp. Men nu har flera uppsägningar dragits tillbaka. Endast tre anställda kommer får lämna det aktuella datumet.