Spridningen av covid-19 i Västra Götaland är fortsatt låg – förra veckan rapporterades 305 nya fall.Men smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg varnar:– Viruset finns kvar i samhället och smittan kan ta fart igen. Nu måste vi fortsätta följa råden. Det viktigaste är att hålla distans till andra.