Från tisdag eftermiddag finns risk för underkylt regn i Jämtlands län utom fjällen.