Högt vattenstånd i bland annat Säveån, Viskan, Niskan och Ätran.