Under onsdagen presenterade regeringen ett förslag om lättnader för hushåll som drabbats hårt ekonomiskt av de höga elpriserna. Men på Värnamo Energi är man skeptisk till förslaget och menar att det kommer att väcka debatt hos kunderna.