Uppemot 30 grader på vissa håll • Riskgrupper uppmanas vara försiktiga.