Nu är det meteorologisk höst i hela landet. Längst höll sig värmen kvar i Blekinge, där den meteorologiska sommaren stannade i 198 dygn.