Värmeböljor är påfrestande för kroppen och en ny svensk studie visar att detta särskilt gäller i norra Sverige. Medan värmeböljor ökar dödligheten med ungefär tio procent i Götaland och Svealand är ökningen ungefär 30 procent i Norrland.(TT)