Glaciärerna på Helags och Sylarna har påverkats av det allt varmare klimatet.