Under den senaste veckan har tre klumpfiskar hittats i Danmark. Fiskarna har inte hunnit undan kylan och har därför dött.