Brist på vatten, el och sjukvård • Världsbanken om ekonomin: ”Pyramidspel”.