I dag arrangeras minnesloppet ”Spring för Kim” på flera platser i världen för att hedra minnet av journalisten Kim Wall. Alla intäkter går till hennes minnesfond.