Bildningsförvaltningen har räknat ut hur många elever som behöver börja på ett gymnasieprogram för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att starta programmet. Som det ser ut i dag ligger elevantalet för naturprogrammet och teknikprogrammet under gränsen.