En varg har observerats av allmänheten i Kusån i Bodens kommun och länsstyrelsen i Norrbotten bekräftar att där finns en varg. – Vi har spårat vargen några kilometer, men på grund av snöbristen är det svårt att veta vargens exakta plats, säger rovdjurshandläggare Alexander Winiger.