Hanna Hellquist: Jag har varit nykter i tre år och jag har fått tillbaka mitt liv.