Vissa frågor, och svar, behåller man dock för sig själv.