Anna-Lena Laurén: I det individualiserade Sverige har tacksamhet blivit något ingen ska ”behöva” känna – det är synd.