Sexvärt krom är ett fruktat ämne som bland annat kan orsaka cancer. Det krävs speciella tillstånd för att hantera ämnet som enkelt förklarat är grundämnet krom med oxidationstalet sex.