Lars Linder läser en bok om hur människor medicineras för att anpassas.