Utebassänger har tryckts upp ur marken och källare har förvandlats till inomhuspooler. Men de kraftiga översvämningarna i Tornedalen börjar ebba ut – SMHI:s röda varning är nu gul.