16 av 41 vårdplatser vid den psykiatriska kliniken i Nyköping försvinner när regionen vill bli av med inhyrda sjuksköterskor. Ansvariga cheferna medger att den närmaste tiden blir ansträngd.