Varnade om hotad patientsäkerhet – först nu gör sjukhuset lex Maria-anmälan.