Högsta chefen avgår • Enhetschef: ”Är gråtfärdig.”