Det är bra om fler personer anmäler sig till donationsregistret, men viktigt är också att det blir tydligare regler, menar vårdpersonal.