Covid-19 har ställt vården inför utmaningar man aldrig tidigare känt till. Och lärdomarna är många inför en vinter där antalet patienter med behov av insatser förväntas öka. – Vi har lärt oss att inte bara de som varit svårast sjuka har stora behov av rehabilitering, säger Johan Nylander, specialist i rehabiliteringsmedicin på USÖ.