En vårdcentral i Falkenberg missade att en patient led av ledgångsreumatism och behandlade personen under flera år med kortison för ledsmärtor. Patienten fick en rad komplikationer och en lex Maria-anmälan är nu upprättad.