Mannen skulle vaka över en svårt sjuk patient inlagd på Centralsjukhuset i Karlstad.