Nu införs ett snabbspår för coronatestning av vård- och omsorgspersonal i Stockholms län.