Regeringen vill satsa nästan en miljard kronor ytterligare på vård och omsorg i år. Kommunerna får också 4,9 miljarder mer för de senaste årens flyktingmottagning. Regeringen föreslår flera förändringar i den budget för 2018 som riksdagen klubbade i höstas.(TT)