Gruppen ”Bostad för alla” är kritisk mot Öbo, och vill att bostadsbolaget ska ge hyresgästerna i Varberga mer inflytande över den pågående renoveringen. Trots att den uppdaterade renoveringsstrategin kommer att omfatta Varberga är gruppen inte nöjd.