Antalet barn och ungdomar som söker vård hos barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att öka. Det ökade trycket har gjort att fler patienter får vänta alldeles för länge på att få tidig hjälp.