I Sverige anmäls årligen omkring 9 000 personer försvunna till polisen. Många gånger är det samma personer som försvinner – vid olika tillfällen. Nu riktas kritik mot hur polisen hanterar så kallade återförsvinnanden.