I Visby beräknas måndagen vara den varmaste februaridagen på drygt 60 år.