Den brittiska mutationen av coronaviruset ökar i Halland och en ny stor granskning visar att 20 procent av de analyserade coronaproverna rör den nya virusvarianten. – Det är att betrakta som samhällssmitta nu, säger smittskyddsläkaren Maria Löfgren.