Bästa uppskattningen hittills – forskarna har kontrollerat för en rad möjliga felkällor.