Att många skogsägare nu väljer att ansöka om tillstånd att avverka sin fjällnära skog är inte oväntat. Det menar medlemschefen för skogsägarföreningen Norra skog. – Många känner en osäkerhet för framtiden, säger Jonas Eriksson.