För kristdemokraten Liza-Maria Norlin i Sundsvall blev valet i år återigen en fråga om målfoto. Till hennes nackdel, trots en framskjuten placering på listan inför riksdagsvalet. I slutändan utföll kampen om utjämningsmandatet för Västernorrland till Vänsterpartiet. Men loppet, det tycks långt ifrån kört för Norlin. Regeringen eller Bryssel, det är frågan?