Det nya regionstyret behöver Vänsterpartiets tre mandat för att säkra en majoritet. Ändå har partiet inte bjudits in till förhandlingsbordet.