I en valbilaga från Svenska kyrkan som har delats ut i 91 000 exemplar i Västerås presenterades nomineringsgruppen Vänstern i Svenska Kyrkan som hittapådemokraterna. Svenska kyrkan beklagar och säger att det handlar om ett korrekturarbete som brustit. – Det känns förminskande och förlöjligande av vår nomineringsgrupp, Cicilia Sedvall, en av ViSK:s kandidater till stifts- och kyrkofullmäktige.